2230

€ 12,65

500 gram

tiffany violet

1020-1080⁰C